sk
en

Investori

M.B.A. Consulting SK ponúka možnosť investovať
do  NPL portfólií najväčších globálnych
spoločností v  najperspektívnejšom
finančnom regióne na svete.

Prečítajte si viac

Investície

Ázia je stredobodom nášho záujmu, pretože je to región s  najrýchlejšie sa rozvíjajúcim finančným sektorom na svete. Pre investorov ponúka najväčšie príležitosti. Vďaka obrovskej populácii spojenej s  rastúcimi ekonomickými indikátormi a  obmedzeným prístupom k  bankovým produktom tu očakávame dlhodobý rast.

V  súčasnosti tu máme možnosť posilniť našu pozíciu významného hráča na trhu s  transakciami retailových úverových nákupov, ako aj pozíciu jedného z  prvých hráčov na trhu, ktorý dostal príležitosť investovať za najvýhodnejších podmienok pri veľmi malej konkurencii.

ÁZIA

Najperspektívnejší región na svete v celej histórii financií.

 

 

Globálna synergia

Najväčší finančný kapitál spojený s  najlepšími globálnymi technológiami nám umožňuje spolupracovať s   najväčšími ázijskými a  európskymi spoločnosťami na  najperspektívnejších trhoch  sveta.

Ázijský trh je unikátnou kombináciou aktívneho rastu bankových produktov,  obrovského ľudského a  finančného potenciálu.

Ponúkame hotové flexibilné riešenia pre investovanie na tomto trhu, ktoré splnia očakávania našich partnerov z  hľadiska rizika a  výnosnosti.

Ázijský trh bankových produktov je tou najlepšou voľbou pre vaše peniaze v  celej histórii financií.
JASON WARDELL

Výhody

01

Efektívnosť

M.B.A. Consulting SK je lídrom v  efektívnom spravovaní NPL portfólia. Zarábame viac peňazí aj tam, kde ostatní vidia prekážky.

02

Časová os

Ak peniaze nepracujú rýchlo, pracujú slabo. Viac a  rýchlejšie než ostatní – to je našou hlavnou zásadou pri práci s  investormi.

03

Záruka

Našou pýchou a  zárukou úspešnosti pre váš biznis je tím profesionálov, ktorí už rozbehli tisíce veľmi úspešných celosvetových obchodných projektov.

04

Skúsenosti

V  krajinách Ázie, kde pôsobíme, je 73,7% celkovej ázijskej populácie. Naša jedinečnosť spočíva v  hodnotení investičných projektov a používaním len našich vlastných štatistických údajov, vytvorených na základe dlhodobej skúsenosti so segmentmi rovnakej kvality. Sme preto presvedčení o spoľahlivosti našich výsledkov a  uskutočniteľnosti kalkulovaných modelov.

05

Transparentnosť

Znalosť zákonov krajín, v  ktorých pôsobíme. Vypracovanie každého projektu v súlade s platnými právnymi normami a detailných správy o  všetkých obchodných procesoch.

06

Spoľahlivosť

Získavame a školíme tých najlepších profesionálov. Každý zamestnanec M.B.A. Consulting SK je expertom vo svojom odbore. Urobili sme stovky chýb a  teraz už poznáme správne riešenia.

07

IRR

Máme pre vás najlepšiu správu. Pri práci s  lídrom na trhu máte tie najlepšie podmienky spolupráce. My vieme ako zarobiť peniaze a  vážime si dôveru, ktorú naši partneri do nás vkladajú.

Pomáhame obnovovať rovnováhu záujmov členov finančného systému odbremeňovaním spoločnosti od problémov s  dlhmi.

Naše ciele

  • Riešime súčasné problémy našich klientov spojené s vymáhaním dlhu
  • Implementujeme veľké projekty v  oblasti investovania do NPL portfólií
  • Zlepšujeme finančnú gramotnosť ľudí po celom svete
  • Riešime finančné problémy miliónov ľudí
  • Asistujeme pri optimalizácii právnej základne globálneho úverového a  finančného systému
  • Vytvárame nové pracovné pozície
  • Prispievame k  vývoju občianskej spoločnosti a  malým podnikateľom
  • bg

M.B.A. Consulting SK s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.