sk
en

Príležitosti

Investovanie do  NPL portfólií najväčších globálnych spoločností na najperspektívnejších finančných trhoch sveta

Investície do Ázie

Ázijský trh je najperspektívnejšou príležitosťou pre investície v  celej finančnej histórii. Najväčšie banky, fintech spoločnosti, viac ako 50% celkovej svetovej populácie a  obrovský dopyt po bankových produktoch znamená, že je to jeden z  najatraktívnejších trhov pre investície.

Bola to Ázia, ktorá v roku 2015 dosiahla prvé miesto v  HDP, čím odsunula Severnú Ameriku na druhé a  Európu na tretie miesto.

MBA Consult

je kľúčovým hráčom na ázijskom trhu. Našim hlavným klientom ponúkame možnosť podieľať sa na investíciách do  NPL portfólií.

Firemný Prehľad

$1,8 MLD

vrátená našim klientom

7 MLN

vyriešených problémov s  dlžníkmi

70+ MLN

jedinečných prípadov v procese spracovania

Dátum založenia

1996

Centrála spoločnosti

Singapur

Zakladateľ

Luboš Žovinec

Indikátory

Podiel svetového HDP podľa regiónov

V  posledných rokoch vykazuje ázijský región najvyšší rast HDP a to aj v  podmienkach globálneho poklesu a  ekonomickej krízy. Bola to Ázia, ktorá v  roku 2015 dosiahla prvé miesto v  HDP, čím odsunula Severnú Ameriku na druhé a  Európu na tretie miesto.

Dynamika svetového HDP podľa regiónov, %
Rast svetového HDP podľa regiónov, %

M.B.A. Consulting SK s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.